Monthly Archives: mars 2020

Inte i mitt namn

För några veckor sedan skrev jag på uppropet Inte i mitt namn.

För mig var det vidrigt att Åkesson i SD, och svenska folkets, namn, varit vid grekiska gränsen och delat ut flygblad med rubriken ”No money. No jobs. No homes” för att hindra förtvivlade människor att tänka på Sverige som en tillflyktsort. Rent vämjeligt upplever jag det! (Vem, Åkesson, tänker du ska ta hand om dig när du blir gammal och sjuk? Det är där jag ser många av dessa omhändertagande, men tydligen föraktade, invandrare.)

Som kristen, ger uppropets rubrik, mig också en association till kristendomens grundbud, att inte missbruka Guds namn. Om jag känner mig så personligt sårad av Åkessons tilltag, hur ska inte Gud då känna sig sårad när någon ”I Guds namn” brukar förtryck eller våld mot en annan människa? Sådant sker. Men sådant ska inte få ske!

Åh andra sidan, har människor lättvindigt tillskrivit gudarnas namn allt för många av världens konflikter, utan att egentligen ha kunskap om den saken. ”Det är religionens fel” kan slungas mot fredsarbetande troende (i olika kategorier) och de blir stumma inför ett anklagande som för dem känns verklighetsfrämmande. På sidan säkerhetspolitik.se hittar jag en visserligen 10 år gammal men ändå belysande artikel kring detta ämne. https://www.sakerhetspolitik.se/Hot-och-risker/Konflikter/Religion-och-konflikter/

Vad styr klädval?

Jag har lyssnat på hela serien av Sektpodden och funnit det intressant att förstå mer om hur vi människor kan påverka varandra, få och ta makt, handla i över- eller underläge.

En sak som förskräckte är hur medlemmarna i sekten inte var fria i förhållande till varandra utan t.o.m. styrdes i sitt klädval. Det känns fruktansvärt att människor kan hamna i sådan beroendeställning till varandra.

Vi vill vara fria människor, eller hur?!

Jag sitter på en buss och lyssnar till podden. Byter till tåg i Uppsala. Det är snålblåst. Nyfallen snö. Och riktigt vinterkallt.

Plötsligt ser jag alla dessa bara anklar.

Vem har hittat på och bestämt att det ska vara bara anklar?????? Varför, bara lyder så många??????? ”Det är vansinne!!!” tänker jag från min plats, ”…men de tror säkert att de har gjort ett bra val!”

(Det finns varningar som talar om riskerna med bara anklar i vinterkylan.)

Fast så är det! Klädkoder finns överallt. Vi människor vill ju socialisera oss och visa grupptillhörighet.

(När vi bodde i ett av världens fattigaste länder, och jag tyckte att människorna ägde typ ingenting, förutom sitt tygskynke, fick jag lära mig, att jag virade om mig, mitt tyg, på fel sätt. Även där, fanns ett mode, vad som just då var det rätta sättet att klä sig.)

Vad styr mina val? Är jag medveten om det? Eller lyder jag blint, en tanke, som egentligen är ganska absurd?