Monthly Archives: juni 2018

Fördomar

Jag trodde mig inte ha fördomar!

Och jag trodde inte att förkylningar existerade i Afrika!

Någonstans i mig, fanns en uppfattning att förkylningar hör till vinter, snö, is och kyla, och att vi håller oss inne i torra inomhusmiljöer.

Jag förstod inte ens att det var en fördom, utan jag trodde nog mest att det var fakta.

Att detta var en fördom som jag bar på, det förstod jag inte förrän jag bodde en längre tid under ekvatorns sol och regnperioder, och såg hur svåra förkylningar och lugninflammationer härjade våldsamt.

Det är för sådant, som jag tänker, att det är farligt, att bara umgås i grupper som tänker, fungerar och har samma förutsättningar som en själv.