Daily Archives: 17 juli, 2017

Röd, gul, vit, svart – gör det samma.

Jag läser en väns inlägg på facebook. ”Den kyrka jag växte upp i sjöng: gul och vit eller svart gör det samma har han sagt.” (Del av citat.) Jag letar i förrådet bland gammalt hopskrynklat ledarmaterial, och hittar den bild som jag ritade och använde för många år sedan.

I våra läroplaner skriver vi in att inget barn (INGET!) i svensk förskola (och skola) ”får utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt.”

Det är så vi vill att barn (och vuxna) ska vara, och bli, i Sverige.

Ändå har vi så lätt att hamna i ”vi” och ”dom”. Att sitta där i sin egen grupp och misstänkliggöra andra. Vi vill så gärna tänka, vi svenskar, att vi är fördomsfria. Och generösa är vi och sms-ar in en slant till Radiohjälpen. Visst är det bra! Men inget hjälper så mot rädslan för andra grupper, som att människor möts och umgås. Därför tror inte jag personligen, att privatiseringar är en riktigt bra väg att gå. Att sådana är farligt nära avskärmning, i stället för att möta, lära känna och upptäcka, att inuti är vi ändå bra lika. Och absolut, med samma rätt, att bemötas med värdighet. Det var så, Jesus levde sitt liv i evangelierna.

Det kan vara dags att damma av söndagsskolesången ”Jesus älskar alla barnen, alla barnen på vår jord. Röd och gul och vit och svart, gör det samma har han sagt. Jesus älskar alla barnen på vår jord.”