Daily Archives: 7 januari, 2017

Checkpoint

Att googla är inte så dumt ändå.

Jag hade uppfattat att Checkpoints, är ett begrepp som finns i orienteringssporten, och som handlar om att stanna upp och ett ögonblick checka av situationen innan man fortsätter att springa tävlingen. Åtminstone, har jag tagit till mig, att det i sitt liv kan vara en tillgång ha ”checkpoints”; en stund av reflektion kring situation, önskningar och drömmar. Men nu när jag googlade, fick jag uppfattningen, att checkpoints, mer har med (militär) kontroll och övervakning, att göra.

Var på biblioteket, härom dagen. (Bibliotek, tycker jag, är en fantastisk tillgång. Något att nyttja och vara tacksam för.) Jag fick syn på, och lånade Mikael Anderssons bok; Armlös, benlös men inte hopplös.

Mikael, likt många andra i fysiskt begränsad situation, hade kunnat resignerat under omvärldens syn på vad han skulle kunna bli, och kunna uträtta. Resan har varit tuff, men han skriver i sin bok, om hur hans ”inre samtal förändrades en smula”, hur han sakta började gå från att tänka på begränsningar och orättvisa, till att få självvärde och se drömmar och möjligheter. 

Läste för några år sedan, en bok av en hjärnforskare, som skrev om ”den pladdrande hjärnan” och att det var en känsla av frid (men livsfara) när vederbörande drabbades av en stor hjärnblödning och ”hjärnan tystnade”.

Den inre monologen, är utanför myndigheters och omgivningens möjlighet att kontrollera. Men kanske det ändå inte är så dumt, att stanna upp, vid en egen checkpoint vad monologen handlar om, just nu. Är den en nedåtgående spiral? Eller är det som Mikael skriver; ”Det är ingen ide att stanna kvar i det jag inte är, inte kan, aldrig får. Där finns ingen utveckling. – – – Det avgörande har varit en förändring vad jag fokuserar på – – – mina resurser, det jag har nytta av och det jag tycker om hos mig själv.”?